Drávakeresztúr bemutatkozik -részlet

Forrás: Új Dunántúli Napló                                 2004. augusztus 16.

Faluházat építenek
Brezovics Jenő polgármestert falujárásunk délelőttjén nem egyszer hívták el, hogy mint falugondnok a kisbusszal segítsen. Vitt beteget, majd véradókat Felsőszentmártonba. Hatan mentek el véradásra, köztük először adott vért ifj. Bogdán Béla. Ottjártunkkor Halász Ágnes Edit közmunkás vezetésével Csonka Ilona, Csonka János és Pandur Márkné társadalmi munkában a felújított orvosi rendelőt és az önkormányzati irodát takarították. Az említett létesítményeket hamarosan kívülről is lefestik. A polgármester megemlítette, hogy a ravatalozó kétszemélyes hűtőkamrával és fedett előtérrel bővült. Bogdán Béla, Halász Ágnes Edit, Mihalik Tibor és Szeles Krisztián közmunkások gondozzák a temetőt, a templomkörnyéket, valamint a vízelvezető árkok padkáját és rézsűjét. Ősztől az Orlovics cég kivitelezésében megkezdődik a faluház kialakítása, amelyben idővel helyet kap a könyvtár, a klubszoba és a rendelő. Ha lesz elegendő pénz, a későbbiekben járdát betonoznak mintegy kilencszáz méter hosszúságban. Pandur Márk képviselő (40 éves) azért fáradozik, hogy a révfalusi kerékpárutat a községgel bekötőút kapcsolja össze. Szeretné, ha a Dráván fürdőhely működne. Hum Ferencné alpolgármester azt szeretné, hogy a csomoros nyárfákat óvják és mentsék meg.

A nyaralóközpont
Az anyaközséghez tartozó Révfalu turisztikai szépségeit ecsetelte Halász Ágnes Edit (47 éves) közmunkás. A külterületi falurész nyaralóközpont, ahová kerékpárút is vezet. Régi itt élőnek ő és Csonka János számítanak. A többi lakó idegenből jár ide nyaralóként. A Jézus szíve búcsúra, melyet Ronta László plébános tett népszerűvé, legalább negyven elszármazott család érkezik haza. Nemcsak ők, de a kirándulók is újra és újra megcsodálják a három híres vizet, így a Drávát, a Korcsinát és a Feneketlen-tavat, amit „Csallóköznek" is emlegetnek az idősebbek.

Halász Ágnes

A feneketlen-tóba a néphiedelem szerint valaha egy egész lakodalmas menet veszett oda, de a terjeszkedő víz középkori templomot is elnyelt.

Védendő értékek
Nem egy természeti és helytörténeti értékkel dicsekedhet a település. A toronyban és az öreg fenyők lombjában tömegével füles-, néha gyöngybaglyok tanyáznak. Most bukkantak egy újabb párra az egyik elhagyott portán. A határban hattyúk és fekete gólyák élnek. Ritkaságnak számít a déli tőkegomba. A fentiekről Hum Ferencnétől értesültünk, aki híve a természetvédelemnek, a turizmusnak. Emellett lányával tojásokat fest kedvtelésből. Most már elhalt helységnek számít Zokoga, ahol egy jelzett gömbjegenyefa magasodik. Közelében állt a Kisfali-csárda, amelyben híres cigány zenekar muzsikált. Mindezt Csonka Ilonától tudtuk meg, aki fotókat őriz néhai Csanádi Ernő prímásról. Az egyik portrékép majd fél- méteres.

Csuti János