Ahol a palántázáshoz is hatósági engedély kell

Forrás: Dunántúli Napló - Baranyai Tükör              2003. április 21.

Kisújbánya - Pécs
Sem füvet nyírni, sem kaszálni nem lehet engedély nélkül azokon a településeken, amelyek teljes belterületükkel természetvédelmi területként vannak nyilvántartva. A tiltás vonatkozik a lakóházak udvaraira is. A kiskerti paradicsompalántázás, a gyümölcsfaültetés is bejelentésköteles, nem beszélve az állattartásról. Aki a konyhakertjét szakhatósági engedély nélkül megnagyobbítja, vagy abban művelési ágat változtat - mondjuk a leérett saláta helyére babot, borsót ültet - akár százezer forintig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Ezért aztán a kisújbányaiak nevében Derksen-Weitner Gyöngyi az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordult beadványával, amelyben e tarthatatlan helyzet feloldását keresi.

A szabályozás területei
A törvény szerint a védett természetvédelmi területen szakhatósági hatósági engedély szükséges:
1. A gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, kaszálásához.
2. A terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához.
3. Fa, facsoport, fasor kivágásához és telepítéséhez.
4. Növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termőképességét befolyásoló anyagok felhasználásához.
5. Horgászathoz.
6. Közösségi rendezvények szervezéséhez, sportversenyhez, egyéb technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

Ugyanis ahhoz, hogy az ilyen településeken a normális életvitelnek megfelelően lehessen lakni, élni, szinte naponta engedélykérő beadványokkal kellene fordulni az illetékes szakhatóságokhoz. Ellenkező esetben a lakók ki vannak téve a természetvédelmi őr kénye-kedvének, hiszen az ő jóindulatán múlik az, hogy adott esetben büntet-e, avagy sem. A változást sürgetők célja az, hogy a természetvédelmi törvényt egészítsék ki egy olyan fejezettel, amely az ilyen településeken élőknek is normális életvitelt biztosít.

A helyzetet ismeri Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának vezetőhelyettese is. Baranyában ugyan csak három olyan település van - Óbánya,
Révfalu és Kisújbánya -, amelyek teljes belterülete természetvédelmi terület, de országosan több száz akad. Závoczky Szabolcs szerint ilyen szempontból külön szerencsénk, hogy a védettség kijelölésénél Baranyában a Duna és a Dráva menti települések kimaradtak e belterületi védettségből.

Kozma Ferenc