Révfalu - Drvljanci

Révfalu - horvát nevén Drvljanci - Baranya megye déli részén, az országhatár közvetlen szomszédságában, a Dráva mellett, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén helyezkedik el.
A falu elnevezése a magyar rév „átkelőhely" és a falu főnévi összetétele. A falu létezéséről 1289 óta tudunk. A török hódoltság alatt is lakott település volt. A Rákóczi szabadságharc alatt elnéptelenedett, ezt követően horvátok telepedtek meg itt.

1910-ben a kis Dráva-parti falunak 192 lakosa volt. 48 magyar és 135 horvát. az 1939-ben a szomszédos Zokoga -muzsikus cigány- településsel együtt több mint 300 lakója volt (104 horvát, 99 magyar, 92 cigány és 4 német).  1970-re ez 75 horvát és 19 magyar főre csökkent. A '80-as években már csak 9 volt  lakóinak száma, majd elnéptelenedett. A XX. szd elején a faluban 80-90 tehenet 70 lovat, 110 disznót tartottak.

A kápolnát katolikus hívek emelték 1925-ben. A 85 kg tömegű harangjával egyetemben Jézus Szentséges Szíve Felmagasztalásának napján szentelték fel. A kápolna búcsúját azóta is e napon tartják, melyen találkoznak a még élő egykori lakók, leszármazottaik, illetve a jelenlegi révfalusiak.

Festői környezete szinte háborítatlan. Ezt elősegítette az elmúlt évek során érvényben lévő határzár, melyet mára feloldottak. A falu épületei jelenleg hétvégi házakként használatosak.

Amennyiben a kedves Olvasónak bármiféle információi, dokumentumai állnak rendelkezésére a falu történetével illetve életével kapcsolatban - mellyel a honlap gazdagabb lehetne - és azt meg kívánja osztani másokkal, akkor arról tájékoztassa a honlap szerkesztőjét, Keményfi Balázs-t.